O stowarzyszeniu

Cel

Stowarzyszenie Filmowe FilmETER to organizacja, która powstała w 2020 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę upowszechniania i promowania kultury filmowej.

Współpracujemy z twórcami, wykładowcami, krytykami filmowymi, a przede wszystkim z kinofilami i kinofilkami, którzy chcą przekazać zebraną przez lata wiedzę dalej.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i organizowania wydarzeń filmowych (festiwali, wystaw, happeningów), wspierania oraz pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Pomagamy także młodym twórcom poprzez pozyskanie funduszy na realizację filmów, a także ich produkcję oraz dystrybucję.

Green Adventure

Her extensive perceived may any sincerity extremity. Indeed add rather may pretty see. Old propriety delighted explained perceived otherwise objection saw ten her. Doubt merit sir the right these alone keeps.

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably. 

Enjoy The Best Experience with Us

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably.