Stowarzyszenie filmowe FilmETER jest organizacją pozarządową, której działacze zajmują się promowaniem sztuki audiowizualnej w szczególności poprzez organizowanie warsztatów, festiwali czy konferencji filmowych, a także działalność publicystyczną na łamach strony www.filmeter.pl.
Poszukujemy wyjątkowych osób, łączących w sobie miłość do kina, wysoką kulturę osobistą i zdolności interpersonalne z umiejętnością pracy w zespole. Jeśli jesteś jedną z nich, dołącz do nas! Proces rekrutacji jest w całości opisany w STATUCIE STOWARZYSZENIA.

Aplikację można składać mailowo na adres stowarzyszenie@filmeter.pl, dołączając do niej wypełnioną DEKLARACJĘ oraz załączając kilka słów od siebie w formie listu motywacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą (fizyczną lub prawną), która chce objąć mecenatem Stowarzyszenie filmowe FilmETER, tutaj możesz pobrać DEKLARACJĘ DLA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO.