Gdzie studiować filmoznawstwo? – uczelnie i wymagania

Filmoznawstwo to studia humanistyczne, które pozwalają poznać i zrozumieć film oraz jego znaczenie. Nauka obejmuje cztery dziedziny: teorię filmową, historię filmu, krytykę filmową i scenariopisarstwo. Podczas studiów filmoznawczych studenci uczą się także m. in podstaw filozofii, wiedzy o kulturze, oraz telewizji i nowych mediach. Kilka polskich uniwersytetów oferuje studia filmoznawcze, czasem nazywane również filmoznawstwo i kultura mediów, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, oraz wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Poniżej znajdziecie najbardziej aktualne wymagania na ten właśnie kierunek.

Uniwersytet Łódzki

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Najważniejsze są wyniki z języka polskiego oraz języka obcego. Dodatkowo liczą się maksymalnie dwa przedmioty do wyboru z: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia.

Wymagane dokumenty:

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE.

Warszawska Szkoła Filmowa

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów:

 • ankieta (wypełniony formularz online)

wraz z OBOWIĄZKOWYMI załącznikami:

 • list motywacyjny do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego (powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata)
 • potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł + 22 zł za elektroniczną legitymację studencką (opłata za legitymację nie dotyczy studiów podyplomowych).
 • zdjęcie do ELS w wersji cyfrowej spełniające te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości (skan oryginału lub odpisu, ale nie odpisu notarialnego).

Na kierunek Filmoznawstwo Praktyczne nie obowiązują egzaminy wstępne. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Nowa matura: średnia wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w części pisemnej (język polski, język obcy, przedmiot wybrany). Stara matura: średnia ocen na świadectwie z ostatniej klasy szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki. 

Wymagane dokumenty: 

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie (generowana z systemu)
 • kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu)
 • dodatkowo w przypadku specjalnych osiągnięć kserokopia dokumentu potwierdzającego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Najbardziej liczą się egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego oraz maksymalnie jeden z grupy: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna lub wiedza o społeczeństwie.

Wymagane dokumenty:

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
 • skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów.

Uniwersytet Gdański

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Pod uwagę bierze się wyniki z języka polskiego, języka obcego, oraz jeden do wyboru z: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie i matematyka.

Wymagane dokumenty: 

 • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 • poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego)
 • aktualną fotografię (jak zdjęcie do dowodu lub paszportu)
 • dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień (w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad, osiągnięć sportowych).

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x