Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 1 – Warszawa)

Na hasło ''szkoła filmowa'' większość z was pomyśli na pewno — Szkoła Filmowa w Łodzi. Najszerzej ceniona (nawet za granicą!) szkoła filmowa w Polsce znana jest z wysokiego poziomu, wybitnych absolwentów, zaciętej walki setek kandydatów o kilka miejsc i surowej selekcji potencjalnych studentów. Nie jest to jednak jedyna warta uwagi szkoła kształcąca w kierunkach filmowych. Jeśli myślicie o aplikacji na reżyserie, montaż, scenariopisarstwo, aktorstwo czy filmoznawstwo — w tym cyklu znajdziecie informacje o wymaganiach poszczególnych szkół. Większość z nich (oprócz wspomnianej wyżej Łódzkiej Filmówki oraz Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach) to szkoły niepubliczne. Pierwsza część cyklu dotyczy Warszawskich uczelni.

Warszawska Szkoła Filmowa: szkolafilmowa.pl

Warszawska Szkoła Filmowa została założona przez reżysera, scenarzystę i producenta Macieja Ślesickiego oraz aktora Bogusława Lindę. Szkoła oferuje między innymi filmoznawstwo praktyczne, gdzie studenci filmoznawstwa kręcą swoje filmy oraz chyba jedyne w Polsce liceum filmowe. Aby dostać się do liceum filmowego trzeba przejść rozmowę rekrutacyjną wraz z jednym z rodziców.

Uczelnia oferuje wykształcenie w kierunkach takich jak:

 • filmoznawstwo praktyczne
 • reżyseria
 • scenariopisarstwo
 • aktorstwo nowych mediów
 • realizacja obrazu filmowego
 • montaż
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • kreacja dźwięku: film, telewizja, gry.

Wymagania: 

Rekrutacja na większość kierunków opiera się podstawie oceny nadesłanych dokumentów i prac artystycznych. Kierunki, na które dodatkowo obowiązują egzaminy wstępne w formie rozmowy kwalifikacyjnej to: Aktorstwo Nowych Mediów, Reżyseria filmowa oraz Realizacja obrazu filmowego.

Niezbędne dokumenty dla wszystkich kierunków: 

 • Ankieta (wypełniony formularz online)
 • List motywacyjny
 • Potwierdzenie przelewu wpłaty rekrutacyjnej w wys. 200zł
 • Praca artystyczna.

Poniżej szczegóły rozmowy kwalifikacyjnej:

Reżyseria/Realizacja Obrazu Filmowego:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić prace artystyczne (do wyboru):

 • Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron)
 • Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk
 • Fotografie
 • Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata)
 • Zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć.

Aktorstwo Nowych Mediów:

Rozmowa Kwalifikacyjna ma na celu ocenę zadań aktorsko-wokalnych przygotowanych przez kandydata: 

 • Wykonanie fragmentu prozy - monologu
 • Wykonanie piosenki a capella
 • Prezentacja wybranego fragmentu ‘’Pana Tadeusza’’ Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów)
 • Wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.

(Wszystkie cztery elementy są obowiązkowe).

Wajda School: wajdaschool.pl

Wajda School to niepubliczna szkoła, założona przez Andrzeja Wajdę oraz Wojciecha Marczewskiego. Oferuje kształcenie w formie kursów takich jak:

 • Kurs Fabularny STUDIO PRÓB
 • Kurs Scenariuszowy SCRIPT
 • Kurs Producencki DEVELOPMENT KREATYWNY.

Wymagania: 

By dostać się na Kurs Fabularny trzeba przejść trzy etapy rekrutacji. Pierwszy etap polega na przesłaniu dokumentów: 

 • CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Pomysł na film fabularny (treatment – max. 5 stron + 1 scena dialogowa – najważniejsza scena ze scenariusza)
 • Synopsis i logline projektu
 • Eksplikacja pomysłu – 1 strona
 • Jedna lub kilka prac własnych: najchętniej filmowych, ale także prac scenariuszowych lub innych literackich
 • List motywacyjny (1 strona)
 • Spis załączonych prac
 • Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł.

Drugi i trzeci etap to kolejno rozmowa kwalifikacyjna oraz część praktyczna. Kandydaci muszą wyreżyserować wskazaną scenę z udziałem zawodowych aktorów.

By dostać się na Kurs Scenariuszowy trzeba przejść dwa etapy rekrutacji. Pierwszy etap polega na przesłaniu dokumentów:

 • CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych.
 • Wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • Pomysłu na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi
 • Synopsisu i logline’u projektu
 • Jednej lub kilku prac własnych
 • Spisu załączonych prac
 • Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł.

Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna.

Ponadto szkoła Wajdy prowadzi między innymi program dokumentalny, program dla twórców rozwijających swój filmowy projekt czy bezpłatne (!) przedszkole filmowe skierowane do licealistów i studentów (obecnie nie prowadzona jest rekrutacja, ale w poprzednich latach polegała ona na wypełnieniu kwestionariusza oraz rozmowie kwalifikacyjnej).

By dostać się na Kurs Producencki trzeba przejść dwa etapy rekrutacji. Pierwszy etap polega na przesłaniu dokumentów i wstępnej selekcji kandydatów:

 • CV kandydata
 • List Motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu i planach zawodowych
 • Tytuł projektu przygotowywanego przez uczestnika kursu (opcjonalnie).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Metryczka projektu powinna zawierać następujące elementy: 

 1. Tytuł, rodzaj i gatunek filmu
 2. Autor scenariusza, tytuł własności praw literackich
 3. Proponowani członkowie ekipy, jeśli został dokonany ich wybór
 4. Orientacyjna długość filmu
 5. Orientacyjny planowany budżet projektu.

Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna. 

Akademia Filmu I Telewizji: www.afit.edu.pl

Akademia Filmu I Telewizji została założona przez scenarzystę Marka Kreutza. Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach FILM i REALIZACJA DŹWIĘKU. 

Specjalizacja FILM (specjalności dyplomowe: reżyseria, sztuka operatorska, montaż, scenariopisarstwo, organizacja produkcji)

Wymagania: 

Warunkiem przyjęcie do Akademii Filmu i Telewizji jest:

 • posiadanie minimum świadectwa ukończenia szkoły średniej (w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak możemy przeczytać na stronie Akademii: ''Na rozmowie kwalifikacyjnej nie wymagamy wiedzy z konkretnych przedmiotów. Interesuje nas motywacja i predyspozycje kandydata, ewentualne doświadczenie w zakresie wybieranej specjalności oraz ogólna wiedza z dziedziny filmu, telewizji, muzyki, sztuki itp.

Wpływ na ocenę ma również przedstawienie przez kandydata własnych prac związanych z wybieraną specjalnością. Prace należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną; mogą to być krótkie formy audiowizualne, fotografie, prace graficzne i plastyczne, pomysły i projekty scenariuszy oraz inne formy literackie, próbki montażowe, nagrania i mixy dźwiękowe, CV, itp.

AMA FILM ACADEMY: amafilmacademy.pl/ama-warszawa/

AMA FILM ACADEMY to szkoła założona przez autora zdjęć filmowych, Piotra Lenara. Warszawska placówka zaczęła prowadzić zajęcia w tym roku, ale szkoła od 2010 roku prowadzi swoją działalność również w Krakowie. Jak możemy przeczytać na stronie szkoły  ''W Warszawie będą prowadzone kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych.'' Co jest ciekawą propozycją dla osób, które interesują zawody mniej znane i oblegane. W tym momencie dostępne są cztery kierunki, trzy z nich są jednak na etapie zaawansowanym. 

 • Pre-Post Production Cinema.

VFX/CGI/ANIMACJA 3D/COLOR GRADING. Kierunek jest dostępny zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych kandydatów.

 • Cinematography Camera.
 • Cinematography Light/Grip..
 • Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass.

Wymagania: 

Warunkiem przyjęcia na uczelnie jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz przesłanie prac z zakresu filmu,fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, które mają za zadanie określić predyspozycje kandydata.

Etapy rekrutacji:

 • Zapis online
 • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
 • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
 • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość współczesnej historii filmu
 • podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia
 • ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki
 • umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych.

 

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x