Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 7 – Wrocław)

Wrocław ma długą filmową historię. To właśnie tu istniała Wytwórnia filmów fabularnych, która od 2011 roku przekształciła się w Centrum Technologii Audiowizualnych. Wytwórnia była miejscem, gdzie powstało ¼  filmów fabularnych nakręconych w Polsce po II wojnie światowej, w tym takie klasyki jak Popiół i diament, Nóż w wodzie oraz Rękopis znaleziony w Saragossie. We Wrocławiu kręcili także zagraniczni twórcy, między innymi Peter Greenaway oraz Steven Spielberg. Istnieje tu jedna Szkoła filmowa, Akademia sztuk teatralnych, oraz Szkoła Aktorstwa i Musicalu. Poznajmy więc wymagania tych uczelni.

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

Niepubliczna szkoła założona w 1996 roku. Na swojej stronie chwali się szeroką współpracą z filmowcami, aktorami, dziennikarzami oraz wrocławskimi szkołami i instytucjami. Jej wykładowcami byli między innymi Jan Jakub Kolski, Marek Piestrak oraz Michał Rosa.

Wymagania:

 • złożenie kwestionariusza
 • złożenie kopii świadectwa maturalnego lub ukończenia szkoły średniej

Kwestionariusz wymaga wpisania podstawowych danych osobowych, kontaktowych, podpisania umowy o naukę, oraz wybranie preferencji (Reżyseria, Operatorstwo, Montaż, inne)

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie filia we Wrocławiu

Wrocławska filia Akademii Sztuk teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego oferuje studia na kierunkach aktorskich oraz reżyserskim. Wielu jej absolwentów możecie znać z ekranu. Uczyli się tu między innymi Robert Więckiewicz, Kinga Preis, Robert Gonera oraz Ilona Ostrowska.


Wymagania:

Wydział Aktorski

Aktorstwo (specjalność aktorstwo dramatyczne):

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • Dokonania zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów
 • Egzaminów wstępnych

W elektronicznym systemie rejestracji kandydatów należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz dołączyć dokumenty wskazane w systemie rejestracji.

Po zakończeniu pierwszej eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają białe teczki z następującymi dokumentami:

 • Wydrukowany kwestionariusz osobowy
 • Oryginał lub odpis matury wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez uczelnię
 • 2 aktualne fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wydziale aktorskim.

Egzamin wstępny:

I Eliminacja:

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej, ocena pozytywna/ocena negatywna.

Komisja sprawdza predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu, śpiewu, wykonywania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego jako minimum należy przygotować:

 • trzy wiersze klasyczne (w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
 • trzy wiersze współczesne
 • fragment prozy staropolskiej
 • trzy fragmenty prozy XIX I XX wieku spośród takich autorów jak np: Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz
 • trzy piosenki, w tym jedną ludową
 • wymagana jest znajomość minimum jednego z pięciu tańców narodowych.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

II Eliminacja:

Składa się z sprawdzianu teoretycznego i praktycznego, jednak część teoretyczna dotyczy jedynie osób ze starą maturą, maturą zagraniczną oraz obcokrajowców.

Sprawdzian praktyczny polega na sprawdzeniu znajomości wyżej wspomnianych dzieł, oraz zadań głosowych, aktorskich, ruchowych i ocenę warunków zewnętrznych.

Wydział teatru lalek

Aktorstwo (specjalność aktorstwo teatru lalek):

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • zgłoszenia się w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów
 • egzaminów wstępnych

Po zakończeniu I eliminacji kandydaci składają w dziekanacie białe teczki z następującymi dokumentami:

 • wydrukowany kwestionariusz osobowy
 • oryginał lub odpis matury wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez uczelnię
 • 2 aktualne fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wydziale lalkarskim.

Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów; I eliminacji oraz II eliminacji, czyli:

 • sprawdzianu teoretycznego (tylko kandydaci ze starą maturą, maturą zagraniczną oraz obcokrajowcy)
 • sprawdzianu praktycznego uzupełnionego o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

I eliminacja:

Komisja sprawdza predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu, śpiewu, wykonywania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego, wymagają umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego jako minimum należy przygotować:

 • trzy wiersze klasyczne (w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
 • trzy wiersze współczesne
 • fragment prozy staropolskiej
 • trzy fragmenty prozy XIX I XX wieku spośród takich autorów jak np: Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz
 • trzy piosenki, w tym jedną ludową
 • wymagana jest znajomość minimum jednego z pięciu tańców narodowych.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

II eliminacja:

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji biorą udział w obowiązkowych, jednodniowych warsztatach przygotowujących do egzaminu, sprawdzające predyspozycje związane ze specyfiką kierunku aktorstwo teatru lalek (praca w grupie, wrażliwość na plastykę, zdolności animacyjne)

Sprawdzian praktyczny polega na sprawdzeniu znajomości wyżej wspomnianych dzieł, wiedzy z zakresu teatru lalek, teatru, kultury i sztuki oraz zadań głosowych, aktorskich, ruchowych i ocenę warunków zewnętrznych.

Reżyseria (specjalność reżyseria teatru lalek):

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów
 • egzaminów wstępnych

W elektronicznym systemie rejestracji kandydatów należy dołączyć pracę pisemną w formie pliku tekstowego, praca powinna zawierać:

 • refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki
 • przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia z wykorzystaniem środków wyrazu teatru lalek), muzyka
 • opracowanie tekstu (skróty)
 • reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje pomiędzy postaciami)

Praca powinna powstać w oparciu o utwory zatwierdzone przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną.

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie białe teczki z następującymi dokumentami:

 • wydrukowany kwestionariusz osobowy 
 • oryginał lub odpis matury wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez uczelnię
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wydziale lalkarskim
 • pisemną pracę w formie papierowej.

Egzamin wstępny składa się z:

 •  I eliminacji - zapoznanie się komisji z pracą pisemną kandydata, odbywa się bez udziału kandydata
 • II eliminacji - sprawdzian teoretyczny (tylko kandydaci ze starą maturą, maturą zagraniczną oraz obcokrajowcy) oraz obrony pracy pisemnej kandydata 
 • III eliminacji - sprawdzian praktyczny, ocena umiejętności kandydata oraz predyspozycji do wykonywania zawodu reżyser teatru lalek; kandydat przy udziale studentów kierunku aktorstwo prezentuje etiudę na temat zadany przez komisję.

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu prowadzi naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych. Zajęcia prowadzone są na podstawie autorskich programów nauczania realizowanych przez znanych wrocławskich artystów oraz wykładowców wyższych szkół artystycznych.

Uczelnia kształci w dwóch specjalnościach: Aktorskiej oraz Aktorsko-Musicalowej

Rekrutacja polega na przesłaniu dokumentów oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Obowiązkowe dokumenty (w teczce):

 • kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 • podanie o przyjęcie do Szkoły,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole aktorskiej, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • świadectwo dojrzałości
 • dowód opłaty wpisowego (450 zł) i opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki.

Szkoła na swojej stronie nie podaje niestety szczegółów rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x